Entre el 1937 i el 1939, aquesta plaça va rebre el nom de Plaça del Milicià Desconegut "En memòria d'aquells que van donar la vida en la defensa dels seus ideals" Barcelona, abril de 2004

placeta del Pi, Barcelona, Spain