Llwbyr Mosaig Cysylltiadau Glannau Mersi. HM Stanley. Ganwyd Henry Morton Stanley (JohnRowlands) yn Ninbych yn 1841. Yn 1858 hwyliodd o Lerpwl i America ble newidiodd ei enw genedigol. Efallai mair digwyddiad enwocaf yn ei fywyd oedd y cyfarfod gyda Dr Livingstone yn Ujiji yn Nhachwedd 1871. Merseyside Connections Mosaic Trail. HM Stanley. Henry Morton Stanley (John Rowlands) born in Denbigh in 1841. In 1858 he sailed from Liverpool to America where he changed his birth name. perhaps the most well-known event in his life was meeting with Dr Livingstone at Ujiji in November 1871.

Crown Square, Denbigh, United Kingdom

Rhoddwyd Grace Jones ar ei phrawf yn 1786 am ddwyn brethyn. Cyn iddi gael ei 'halltudio y tu draw i'r moroedd' o Lerpwl ar y ail lynges ar ei hynt i Awstralia - tynged ar y cyd a throseddwyr eraill yr oes - bu hi'n garcharores yng Ngharchar Rhuthun. Grace Jones was put on trial in 1786 for stealing cloth. Before being 'transported beyond the seas' from Liverpool - a fate in common with other criminals of the day - she had been a prisoner in Ruthin Gaol.

Ruthin Gaol, Clwyd Street, Ruthin, United Kingdom