Llong Casnewydd. Yn 2002, ar y safle hwn, cafwyd hyd i olion llongfasnach fawr yn dyddio’n o’l i’r bymthegfed ganrif. Newport Ship. In 2002 the remains of a large merchant-ship, dating from the fifteenth century, were discovered on this site.

Newport Riverfront Theatre, Newport, Gwent, United Kingdom