http://llanellich.org.uk/projects/blue-plaques

1463140485 03e3455cb8 m
Bragdy Felin-foel Felinfoel Brewery Adeiladwyd/ Built 1878 Y bragdy cyntaf ym Mhrydain Fawr i osod cwrw mewn caniau ym 1936, a'r ail yn y byd The first brewery in Great Britain to commercially can beer in 1936, and the second in the world

Farmers Row, Llanelli, United Kingdom

1463145119 e2ae193d36 m
Theatr Y Royalty The Royalty Theatre Agorwyd / Opened 1892 Ar y safle hwn safai Theatr Y Royalty Fe'i hadnabyddid yn ddiweddarach fel Haggars a Sinema'r Hippodrome On this site stood the Royalty Theatre later known as Haggars and the Hippodrome Cinema Chwalwyd / Demolished - 1977

Tinopolis Studio, Water Street, Llanelli, United Kingdom

Subjects
1464004296 e06ceb6816 m
Arthur William Haggar 1851-1925 Arloeswr y sinema a gwneuthurwr ffilmiau Perchennog Theatr y Royalty Llanelli Pioneer of the cinema and film maker Proprietor of the Royalty Theatre Llanelli

Tinopolis Studio, Water Street, Llanelli, United Kingdom

Subjects
1463150947 d3fe12bdc3 m
Y Parchedig/ The Reverend John Wesley M.A. 1703-1791 Sylfaenydd Methodistiaeth Pregethai ger y safle hwn ar sawl achlysur Founder of Methodism Preached near this site on numerous occasions

Llanelli, Llanelli, United Kingdom

Subjects
Nophotosqr c8cff0fa2e124eb250f8f6105b227a36933c2aa31cbf3258895bafaa81e1b932
Gareth Hughes (Gynt/ formerly William John Hughes) 1894-1965 Seren Ffilmiau Di-Sain Ganwyd yn Halfway Llanelli Awst 23ain 1894 Y Brawd David yn hwyrach Bu'n byw yma Silent Film Star Born at Halfway Llanelli 23rd August 1894 Later known as Brother David Lived Here

38 Princess St, Llanelli, United Kingdom

Subjects
Nophotosqr c8cff0fa2e124eb250f8f6105b227a36933c2aa31cbf3258895bafaa81e1b932
Bryntirion 1839-2004 Safle Tloty'r Undeb ac wedyn Ysbyty Bryntirion Llety milwyr yn ystod Terfysgoedd Beca 1843 Site of the Union Work House and later Bryntirion Hospital Troops billeted here during Rebecca Riots 1843

Bryntirion, Llanelli, United Kingdom

Subjects
Nophotosqr c8cff0fa2e124eb250f8f6105b227a36933c2aa31cbf3258895bafaa81e1b932
Dorothy Squires 1915-1998 Cantores Seren Recordio a Chyfansoddwraig Bu'n Byw Yma Singer Recording Star and Songwriter Lived Here Noddwyd gan/sponsored by Sir Roger Moore

New Road, Dafen, Llanelli, United Kingdom

Nophotosqr c8cff0fa2e124eb250f8f6105b227a36933c2aa31cbf3258895bafaa81e1b932
Tollgate. Site of the tollgate attacked by Rebecca on September 10th 1843. The gate was dropped down the nearby Colliery

107 Felinfoel Road, Llanelli, United Kingdom