Kapal Terbang Twin Pioneer CC Mk 1 Ini Adalah Sumbangan Tentera Udara Diraja Malaysia (Tudm) Kepada Muzium Pengangdutan Melaka 1 hb Mei 1994 20 hb Zullaedah 1414

Twin Pioneer CC Mk 1 airplane contributed by The Royal Air Force and the Malaysian Air Force (RMAF) to Museum Pengangdutan, Melaka 1 st May 1994 Zulkaedah 20th 1414

?, Melaka, Malaysia