http://www.museumwales.ac.uk/

18882547114 234cf6746a m
Commemorating the visit of Her Majesty the Queen in June 2007 to mark the centenary of National Museum of Wales

Goffáu ymweliad Ei Mawrhydi y Frenhines ym mis Mehefin 2007 i nodi canmlwyddiant Amgueddfa Genedlaethol Cymru

National Museum Cardiff - Gorsedd Gardens Road, Cardiff, United Kingdom

Subjects
19509280931 c5421cd321 m
National Museum of Wales Courtyard Galleries opened 15 October 1993 by Her Majesty the Queen

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Orielau cwrt Agorwyd Hydref 15, 1993 gan Ei Mawrhydi y Frenhines

National Museum Cardiff - Gorsedd Gardens Road, Cardiff, United Kingdom

Subjects