http://www.museumwales.ac.uk/

National Museum of Wales Courtyard Galleries opened 15 October 1993 by Her Majesty the Queen

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Orielau cwrt Agorwyd Hydref 15, 1993 gan Ei Mawrhydi y Frenhines

National Museum Cardiff - Gorsedd Gardens Road, Cardiff, United Kingdom

Subjects
Commemorating the visit of Her Majesty the Queen in June 2007 to mark the centenary of National Museum of Wales

Goffáu ymweliad Ei Mawrhydi y Frenhines ym mis Mehefin 2007 i nodi canmlwyddiant Amgueddfa Genedlaethol Cymru

National Museum Cardiff - Gorsedd Gardens Road, Cardiff, United Kingdom

Subjects