The Inn of the Sixth Happiness Ffilmiwyd nifer o olygfeydd y ffilm Inn of the Sixth Happiness yn yr ardal hon ym 1958. Un o sêr y ffilm oedd Ingrid Bergman ac roedd yn olrhain hanes Gladys Aylward a fu'n genhades yn Tsiena. Many scenes for Inn of the Sixth Happiness were filmed in this area in 1958. The film, starring Ingrid Bergman, told the story of Gladys Aylward who worked as a missionary in China

town centre, Beddgelert, United Kingdom