Penmon Priory
(1400-present)

place and priory

Aged 621

Commemorated on 1 plaque

Elliott Brown on Flickr

Priordy Penmon Yr adeiladau hyn, yn wreiddol, oedd rhan ddeheuol clas y priordy. Fe'u hadeiladwyd yn y 13edd ganif pan ad - drefnwd yr hen fynachlog Celtaidd, mae'n debyg, fel priordy Awstinaidd, Roedd y ffreutur (neuadd fwyta) ar y llawr cyntaf gyda seler oddi tao ac ytafell gysgu uwchben. Yn y 16fed ganrif yr ychwanegwyd y gegin a'r ty cynhesu yn y pen dwyreiniol. Mae Llawlyfr Henebion Mon ar werth yng Nghastell Biwmares a Chastell Caernarfon. Mae'r heneb hon yng ngofal ysgrifennydd gwladol Cymru. Mae'n drosedd ei difwyno neu wneud niwed iddi. Penmon Priory These buildings originally formed the south range of the priory cloister. They date from the 13th century and were probably built at the time of the old Celtic monastery was re-organised as an Augustinian Priory. The refectory (dining hall) was on the first floor, with a cellar below and the dormitory above. The kitchen and warming house at the east end were added in the 16th century. A guidebook to the Ancient Monuments of Anglesey is on sale at Beaumaris and Caernarfon Castles. This monument is in the care of the Secretary of State for Wales. It is an offence to injure or deface it.

English translation: Penmon Priory These buildings originally formed the south range of the priory cloister. They date from the 13th century and were probably built at the time of the old Celtic monastery was re-organised as an Augustinian Priory. The refectory (dining hall) was on the first floor, with a cellar below and the dormitory above. The kitchen and warming house at the east end were added in the 16th century. A guidebook to the Ancient Monuments of Anglesey is on sale at Beaumaris and Caernarfon Castles. This monument is in the care of the Secretary of State for Wales. It is an offence to injure or deface it.

Not far from the Penmon Point toll road, Penmon, United Kingdom where it was