Replika van Kya Rosa, die oorspronklike setel (1908) van die Universiteit van Pretoria. Kya Rosa is in 1897 in Schoemanstraat deur Leo Weinthal as woonhuis gebou

English translation: "Relpica of KYA ROSA, the original seat (1908) of the University of Pretoria. Kya Rosa was built as the residence of Leo Weinthal in 1897, in Schoeman Street"
Photo of Leo Weinthal and University of Pretoria blue plaque
Ossewa on Wikimedia Commons
Photo of Leo Weinthal and University of Pretoria blue plaque
JMK on Wikimedia Commons