St Mary's Priory Church was dedicated in 1101 by Bernard, Chaplin to Henry I, in the presence of Gwethenoc, the founder, and Abbot William of Saumur in Anjou. The church was rebuilt in 1882, retaining Norman remains and the 14th century tower.

English translation: "Cysegrwyd Eglwys Priordy'r Santes Fair yn 1101 gan Bernard, Caplan Harri'r 1af, gyda Gwethenoc, y sylfaenydd, a'r Abad Gwilym o Saumur yn bresennol. Ailgodwyd yr Eglwys yn 1882, gan gadw y twr, o'r 14eg ganrif, a'r olion Normanaidd."
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr

St Mary's Priory Church - Whitecross Street, Monmouth
Google Streetview OpenStreetMap

by Monmouth Civic Society in 2008

Colour: blue

Wikimedia:

Flickr: