Argitek Gerard Moerdyk (4-3-1890 - 29-3-1958) het hierdie huis ontwerp en bewoon 1924-1955 | Gerard Moerdyk (4-3-1890 - 29-3-1958), designed and lived in this house from 1924-1955

English translation: "Gerard Moerdyk (4-3-1890 - 29-3-1958), designed and lived in this house from 1924-1955"
Ossewa on Wikimedia Commons

274 Pomona Street, Pretoria
Google Streetview

by Simon van der Stel Foundation

Colour: blue

Wikimedia:

Flickr: