Syr William H. Preece 1934-1913. Cofeb i’r gwr hynaws am ei waith fel arloeswr gyda telegraff diwifr. Hefyd yn arbenigwr gyda Marconi. Yma ym Mhenros bu ei flynyddoedd olaf. Bu farw 6 Tachwedd 1913. In memory of the above for his pioneering work on wireless telegraphy. He lived at Penhros until his death.

English translation: "Sir William H. Preece 1934-1913. A memorial to the gentleman for his work as a pioneer with wireless telegraph. Also an expert with Marconi. Here in Penros his last years. He died on 6 November 1913. In memory of the above for his pioneering work on wireless telegraphy. He lived at Penhros until his death."
Siaron James from Caernarfon, Wales on Wikimedia Commons

Colour: grey

Wikimedia:

Flickr:

See also...
Elliott Brown on Flickr