1 Agincourt Square, Monmouth
(1624-present)

place and house (from 1624)

Aged 400

Commemorated on 1 plaque

No 1 Agincourt Square Is a rare early 17th century half-timbered building, restored in the late 19th century when shopfront was added. Dated in the apex of the western gable to 1624, it's initials are those of William Roberts, whose grandson rebuilt Drybridge House.

English translation: Rhif 1 Sgwar Agincourt Adeilad ffram bren eithriadol a godwyd yn nechrau'r 17eg ganrif a'i adfer yn niwedd y 19eg ganrif pryd yr ychwanegwyd tu blaen siop ato. Ym mhen uchaf talcen gorllewinol y ty mae'r llythrennau W.R., sef William Roberts, a oedd yn dad-cu i atgyweiriwr Ty'r Bont Sych.

Joules - Agincourt House - 1 Agincourt Square, Monmouth, United Kingdom where it built (1624)