St. Seiriol's Well

place and water well

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

Ffynnon Seiriol Cysylltir y ffynnon hon yn ol traddodiad a Sant Seiriol a oedd yn byw yn y 6ed ganrif OC. Mae'n bosibl fod rhan isaf siambr y ffynnon a'r cwt hirgrwn gerllaw yn perthyn i gyfnod Cristnogaeth Gynnar, ond ailadeiladwyd y gwait maen uwchben yn y 18fed ganrif. Mae Llawlyfr Henebion Mon ar werth yng Nghastell Biwmares a Chastell Caernarfon. Mae'r heneb hon yng ngofal ysgrifennydd gwladol Cymru. Mae'n drosedd ei difwyno neu wneud niwed iddi. St. Seiriol's Well This well is traditionally associated with St. Seiriol who lived in the 6th century AD. The lower part of the well chamber and the nearby oval hut may go back to early Christian times, but the masonary above was rebuilt in the 18th century. A guidebook to the Ancient Monuments of Anglesey is on sale at Beaumaris and Caernarfon Castles. This monument is in the care of the Secretary of State for Wales. It is an offence to injure or deface it.

English translation: St. Seiriol's Well This well is traditionally associated with St. Seiriol who lived in the 6th century AD. The lower part of the well chamber and the nearby oval hut may go back to early Christian times, but the masonary above was rebuilt in the 18th century. A guidebook to the Ancient Monuments of Anglesey is on sale at Beaumaris and Caernarfon Castles. This monument is in the care of the Secretary of State for Wales. It is an offence to injure or deface it.

Not far from the Penmon Point toll road, Penmon, United Kingdom where it was