Sir Llewelyn Turner
(1823-1903)

lawyer, attorney, and Knight Bachelor (from 1870)

Died aged c. 80

Commemorated on 1 plaque

Elliott Brown on Flickr

Sir Llewelyn Turner 1823 - 1903 *** Twrnai a Iotiwr Attorney at Law and Yachtsman 1847 Sefydloddy Clwb Hwylio Brenhinol Cymreig He founded the Royal Welsh Yacht Club 1859 - 1870 Maer Caernarfon a Phrifynad Mayor of Caernarfon and Chief Magistrate 1870 - 1903 Dirprwy Gwnstably Castell Deputy Constable of the Castle Adferodd Gastell Adfeiliedig He restored a ruinous Castle 1859 - 1890 Cadeirydd Ymddiriedolaeth Yr Harbwr Chairman of the Harbour Trust Bu'n Allweddol Yn Natblygiad Yr Harbwr a Dog Fictoria He was instrumental in the development of the Harbour and the Victoria Dock 1886 - 1887 Uchel Siryf Sir Gaernarfon High Sheriff of Caernarfonshire *** Rhoddwyd I Orffwys Ym Mynwent Llanfairisgaer Laid to rest at Llanfairisgaer Cemetery

English translation: Sir Llewelyn Turner 1823 - 1903 *** Attorney and Lawyer Attorney at Law and Yachtsman 1847 He established the Royal Welsh Yacht Club He founded the Royal Welsh Yacht Club 1859 - 1870 Mayor of Caernarfon and Mayor of Caernarfon and Chief Magistrate 1870 - 1903 Deputy Gwnstably Castell Deputy Constable of the Castle Recovered Castle Ruined He restored and ruinous Castle 1859 - 1890 Chairman of the Harbor Trust Chairman of the Harbor Trust It was Key In The Harbor and Victorian Development He was instrumental in the development of the Harbor and the Victoria Dock 1886 - 1887 High Sheriff of Caernarfonshire High Sheriff of Caernarfonshire *** Granted To Rest at Llanfairisgaer Cemetery Laid to rest at Llanfairisgaer Cemetery [Google Translate]

Castle Square, Caernarfon, United Kingdom where they was