Netherlands Institute for Art History and Iconographic Documentation

thing and institute

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

Het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie heeft zijn ontstaan te danken aan het legaat van dr. C. Hofstede de Groot (1930) en aan de schenkingen van jhr. Mr Dr E. A. Van Beresteyn en Frits Lugt

English translation: The Netherlands Institute for Art History and Iconographic Documentation owes its existence to the legacy of Dr. C. Hofstede de Groot (1930) and to the donations of Mr. E.A. Van Beresteyn and Frits Lugt

Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, Netherlands where it sited