David Lewis
(1515-1584)

Died aged c. 69

Commemorated on 1 plaque

David Lewis 1515-1584: brodor o'r Fenni, Pennaeth cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen 1571-72 a Barnwr y Morlys, bu farw ar 27 Ebrill 1584, gosodwyd gan y Coleg a'i gyn-aelodau 2016 - Gobanniensis, primus Principalis Collegii Ihesu Oxoniae MDLXXI-MDLXXII et Iudex Curiae Admirallitatis, hoc Collegium et alumni posuerunt MMXVI - a native of Abergavenny, first Principal of Jesus College, Oxford 1571-72 and Judge of the Admirality, he died on 27 April 1584, erected by Jesus College and alumni 2016

St Mary's Priory, Monk Street, Abergavenny, United Kingdom where they was