Taliesin o Eifion
(1820-1876)

Died aged c. 56

Wikidata

Commemorated on 1 plaque

Jonathan Hughes 1721-1805 Taliesin o Eifion 1820-1876 Gwilym Ceiriog 1858-1919 Gosodwyd y Llidiardau gan drigolion Llangollen i gofio ei Phrifeirdd

English translation: Jonathan Hughes 1721-1805 Taliesin o Eifion 1820-1876 Gwilym Ceiriog 1858-1919 The Incentives were set by Llangollen residents to remember her Primeirdd [AWS Translate]

Bard's Memorial at Plas Newydd, Llangollen, United Kingdom where they was