Emlyn Williams 1905-1987 Cyfarwyddodd directed The Last Days of Dolwyn 1949 yn y pentref hwn in this village

liz dawson on Geograph
Eric Jones on Geograph
See also...
Elliott Brown on Flickr