Mewn ty^ ar y safle hwn bu cartref David Charles yr hynaf. Emynydd a Phregethwr. David Charles 1762-1834. In a house on this site lived David Charles the elder. Hymn Writer and Preacher

Brian Cooper on Flickr
Brian Cooper on Flickr
This is an approximate position

by Carmarthen Civic Society

Colour: blue

Wikimedia:

Flickr: