The King's Head Hotel Circa mid-17th century, reputedly visited by Charles I in 1645, became a posting inn in the late 17th century. In the late 18th and early 19th centuries stagecoaches left here for London. It now includes the former Monmouth Bank (c 1740) and the County Club (c 1877).

English translation: "Gwesty'r Kings Head Adeiladwyd y dafarn tua chanol y 17 ganrif, a daeth yn dafarn bost wedyn. Dywedir i Siarl 1 ymweld a'r adeilad yn 1645. Gadawai'r goets fawr oddi yma i Lundain yn niwedd y 18 ganrif a dechrau'r 19 ganrif. Bu'r adeilad yn gartref i Fanc Trefynwy (1740) a'r County Club (c 1877) hefyd."
Elliott Brown on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Nick Harrison on Flickr
See also...
kevjs1982 on Flickr
kevjs1982 on Flickr
Ben Sutherland on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Simon Harriyott on Flickr
Eirian Evans on Geograph
Elliott Brown on Flickr
Simon Harriyott on Flickr
Keith Seabridge on Flickr
Peter Hughes on Flickr
Elliott Brown on Flickr
John Levin on Flickr
Marvin Barretto on Flickr
flipflopnick on Flickr
sgwarnog2010 on Flickr
newcastleplaques on Flickr
Elliott Brown on Flickr
sgwarnog2010 on Flickr
Jaggery on Geograph
Spudgun67 on Wikimedia Commons
newcastleplaques on Flickr
TonyMo22 on Flickr
Matt Brown on Flickr