Bernhard Riemann Mathematiker 1854 - 1857

This is an approximate position

Barfüßerstr. 18 / Ecke Jüdenstr., Göttingen
[geolocate this address]
Google Streetview OpenStreetMap

Colour: white

Wikimedia:

Flickr: