Leo Weinthal

man

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

Replika van Kya Rosa, die oorspronklike setel (1908) van die Universiteit van Pretoria. Kya Rosa is in 1897 in Schoemanstraat deur Leo Weinthal as woonhuis gebou

English translation: Relpica of KYA ROSA, the original seat (1908) of the University of Pretoria. Kya Rosa was built as the residence of Leo Weinthal in 1897, in Schoeman Street

University of Pretoria, Pretoria, South Africa where they lived (1897-1908)