Replika van Kya Rosa, die oorspronklike setel (1908) van die Universiteit van Pretoria. Kya Rosa is in 1897 in Schoemanstraat deur Leo Weinthal as woonhuis gebou

English translation: "Relpica of KYA ROSA, the original seat (1908) of the University of Pretoria. Kya Rosa was built as the residence of Leo Weinthal in 1897, in Schoeman Street"