Llwybr Mosaig Cysylltiadau Glannau Mersi. Y Beatles. Fe wnaeth y grwp pop chwedlonol o Lerpwl, y Beatles, berfformio yn Neuadd Ddawns Regent Dansette Y Rhyl ar dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 1962. Merseyside Connections Mosaic Trail. The Beatles. The legendary pop group, the Beatles, performed in Rhyl's Dansette Ballroom on Saturday 14 July 1962.

sgwarnog2010 on Flickr
sgwarnog2010 on Flickr

Railway Station, Elwy Street, Rhyl
Google Streetview OpenStreetMap

by Cyngor Sir Ddinbych/Denbighshire County Council

Colour: brushed metal

Wikimedia:

Flickr:

See also...