Llwybr Mosaig Cysylltiadau Glannau Mersi. Y Beatles. Fe wnaeth y grwp pop chwedlonol o Lerpwl, y Beatles, berfformio yn Neuadd Ddawns Regent Dansette Y Rhyl ar dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 1962. Merseyside Connections Mosaic Trail. The Beatles. The legendary pop group, the Beatles, performed in Rhyl's Dansette Ballroom on Saturday 14 July 1962.

See also...