National Museum of Wales Courtyard Galleries opened 15 October 1993 by Her Majesty The Queen

English translation: "Amgueddfa Genedlaethol Cymru Orielau cwrt Agorwyd Hydref 15, 1993 gan Ei Mawrhydi y Frenhines"
See also...