Roald Dahls Plass This plaque was unveiled 13 July 2002 by The Rt Hon The Lord Mayor of Cardiff Councillor Russell Goodway in the presence of His Excellency Tarald Brautaset, Norwegian Ambassador to Britain and Mrs Felicity Dahl to commemorate the renaming of the Oval Basin and to celebrate the life and works of Roald Dahl (1916-1990) who was born in Cardiff and christened at the Norwegian Church. Dadorchuddiwyd y plac hwn 13 Gorffennaf 2002 gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd Y Cynghorydd Russell Goodway ym mhresenoldeb Ei Ardderchowgrwydd Tarald Brautaset, Llysgennad Norwy i Brydain a Mrs Felicity Dahl i ddathlu ailenwi'r Basn Hirgrwn ac i ddathlu bywyd a gwaith Roald Dahl (1916-1990) a aned yng Nghaerdydd ac a fedyddiwyd yn yr Eglwys Norwyaidd

sgwarnog2010 on Flickr
sgwarnog2010 on Flickr

Roald Dahl Plass, Cardiff Bay, Cardiff
Google Streetview OpenStreetMap

on 13 July 2002

Colour: black

Wikimedia:

Flickr: