Nodwedd Peirianneg Sipil o Bwysigrwydd Hanesyddol Rhyngwladol Pont Diwbaidd Conwy Codwyd 1846-48. Prif rychwant gwreiddiol 400TR. Cryfhawyd gan bileri canolig 1899. Peirianwyr: R. Stephenson (1803-1859), W. Fairbairn (1789-1874), E. Hodgekinson (1789-1861). Pensaer: F. Thompson (1808-1895). Contractor: William Evans. Adeiladwyd ar gyfer rheilffordd Caer-Caergybi oedd yn Cysylltu a'r llongau i'r iwerddon, yr oedd y bont hon yn rhagflabnu Pont Britannia dros y fenal hon oedd y bont reilffordd gyntg oedd yn galluogi trenau I basio o fewn y prif drawstiau. Dyma enghraifft arloesol o ddefnyddio haern oyr ac roedd yn gam pwysig ymlaen yn natblygaid trawstiau bogs. International Historic Civil Engineering Landmark Conwy Tubular Bridge Erected 1846-48. Original clear span 400ft. Strengthened by intermediate piers 1899 Engineers: R. Stephenson (1803-1859), W. Fairbairn (1789-1874), E. Hodgkinson (1789-1861). Architect: F. Thompson (1808-1895) contractor: John Evans. Built for the Chester-Holyhead railway, which provided rail access to the sea crossing to Ireland, this bridge was a forerunner to Robert Stephenson’s Britannia bridge over the Menai Strait. Conwy Tubular Bridge was the first railway bridge in which trains ran through the main girders. It represents a pioneering use of wrought iron for bridges and a major advance in the development of box-section girder elements.

English translation: "International Historic Civil Engineering Landmark Conwy Tubular Bridge Erected 1846-48. Original clear span 400ft. Strengthened by intermediate piers 1899 Engineers: R. Stephenson (1803-1859), W. Fairbairn (1789-1874), E. Hodgkinson (1789-1861). Architect: F. Thompson (1808-1895) contractor: John Evans. Built for the Chester-Holyhead railway, which provided rail access to the sea crossing to Ireland, this bridge was a forerunner to Robert Stephenson’s Britannia bridge over the Menai Strait. Conwy Tubular Bridge was the first railway bridge in which trains ran through the main girders. It represents a pioneering use of wrought iron for bridges and a major advance in the development of box-section girder elements. "
Elliott Brown on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Elliott Brown on Flickr
See also...
Nick Harrison on Flickr
HJGrey on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Rob Candlish on Geograph
Peter Hughes on Flickr
newcastleplaques on Flickr
newcastleplaques on Flickr
newcastleplaques on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Stephen McKay on Wikimedia Commons