Teylershofje Gebouwd 1785-1787 naar ontwerp van Leendert Viervant. Gesticht uit nalatenschap van Pieter Teyler van der Hulst. Classicistische ingangspartij met dorische zuilenportiek.

English translation: "Teylershofje Built 1785-1787 designed by Leendert Viervant. Founded as a result of Pieter Teyler van der Hulst's legacy. Classicist entrance party with doric columned porch. [AWS Translate]"