The Robin Hood Inn Is one of Monmouth's oldest buildings. It's restored front doorway dates from the 16th century, and some interior features from the 17th century. In the 18th century, before Catholic emancipation, an upper room here was used to celebrate Mass.

English translation: "Tafarn Robin Hood Dyma un o'r adeiladau hynaf yn Nhrefynwy. Mae'r drws blaen, sydd wedi ei atgyweirio, yn dyddio o'r 16 ganrif, a rhai o'r nodweddion mewnol o'r 17 ganrif. Yn y 18 ganrif, cyn Rhyddfreinio'r Papyddion, defnyddiwyd uwch ystafell yn y fan hon i weinyddu'r offeren."
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Nick Harrison on Flickr
Elliott Brown on Flickr

The Robin Hood Inn - Blestium Street, Monmouth
Google Streetview

by Monmouth Civic Society and Monmouth Town Council in 2009

Colour: blue

Wikimedia:

Flickr: