Llwybr Mosaig Cysylltiadau Glannau Mersi. Y Beatles. Fe wnaeth y grwp pop chwedlonol o Lerpwl, y Beatles, berfformio yn Neuadd Ddawns Regent Dansette Y Rhyl ar dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 1962. Merseyside Connections Mosaic Trail. The Beatles. The legendary pop group, the Beatles, performed in Rhyl's Dansette Ballroom on Saturday 14 July 1962.

sgwarnog2010 on Flickr
sgwarnog2010 on Flickr

Railway Station, Elwy Street, Rhyl
Google Streetview

by Cyngor Sir Ddinbych/Denbighshire County Council

Colour: brushed metal

Wikimedia:

Flickr:

See also...
sleepymyf on Flickr
TonyMo22 on Flickr
Spudgun67 on Wikimedia Commons
Jonathan Deamer on Flickr
Elliott Brown on Flickr
Peter Hughes on Flickr
Spudgun67 on Wikimedia Commons
Nick Harrison on Flickr
edward mcmaihin on Geograph
Craig Wallace on Geograph
Dcs57 on Wikimedia Commons
TonyMo22 on Flickr
Nick Harrison on Flickr